Fapt divers

Rugaciune de calatorie. Cele mai puternice rugăciuni

Rugaciune de calatorie. Cele mai puternice rugăciuni. Stăpâne Doamne Dumnezeul nostru Cel ce esti Calea, Adevărul și Viața, care ai slobozit cu preaslăvire pe Iosif de prigonirea fraților săi, povățuindu-l pe el în Egipt și cu Blagoslovenia bunătății Tale ajutându-l l-ai făcut să sporească uimitor în toate. Doamne, cela ce ai călătorit împreună cu Luca și Cleopa la Emaus și prin frângerea pâinii preaslăvit descoperindu-Te lor, i-ai făcut să se întoarcă veseli în Ierusalim, călătorește și acum cu Darul și cu Dumnezeiasca Ta blagoslovenie cu noi, robii tăi, care cu umilință ne rugăm Ție.

Și precum ai trimis lui Isaac și lui Tobie, înger pașnic împreună călător iar călătoria și întoarcerea acelora cu pace și cu bună sporire ai făcut-o, rugămu-ne Ție, trimite-ne și nouă îngeri pașnici, credincioși, îndreptătiri, păzitori, ca să ne povățuiască pe noi după voia ta. Izbăvește-ne pe noi de tâlhari și de toată bântuiala vrăjmașilor ucigători de oameni, păzește-ne viața noastră nevătămată și sufletele curate de toată întinăciunea ni le ferește.

Mișcările noastre sporeștele în bine, apucăturile îndreptează-ni-le și ne îzbăvește pe noi de cei ce ne vor nouă răul, văzuții și nevăzuții vrăjmași. Îzbăvește-ne de dosădirea oamenilor răi și vicleniși de tot viforul și nefericirea. Dăruiește-ne nouă pace, sănătate și Dumnezeiescul Tău ajutor cel atotputernic, ca sprijiniți fiind, să nu ne abatem din calea poruncilor Tale.

Articolul continua mai jos

Așa ne rugăm Ție, Împărate Atotputernice și nepomenitorule de rău, Doamne auzi-ne pe noi smeriții pentru bunătatea Ta și treci cu vederea greșalele noastre; îmbogățește-ne pe noi cu Darul Tău și plini de Dansul ne arată, împodobindu-ne cu Dumnezeiasca Ta blagoslovenie, cu mila și cu bunătățile cerești și pământești, ca astfel călătorind, să ne întoarcem cu bine, lăudând și binecuvântand bunătatea Ta cea nemărginită. Că a Ta este stăpânirea, Împărăția, puterea și Slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!

Citeste si: Rugaciune de multumire catre maica domnului

Rugăciune pentru călătorie binecuvântată

„Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cela ce ești Calea, Adevărul și Viața, și ai călătorit împreună cu sluga Ta, Iosif, precum și cu cei doi ucenici care au mers la Emaus. Însuți Stăpâne, călătorește și cu mine, robul Tău, binecuvântând călătoria mea. Trimite-mi mie înger păzitor, precum lui Tobie, să-mi fie povățuitor și să mă ferească nevătămat de toată întâmplarea cea rea, astfel cu pace, sănătate și cu bună sporire, să mă întorc întru ale mele și toată viața mea să preamăresc prea cinstit și de mare cuviință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. ”

Rugăciune de călătorie pentru copii

„Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce eşti Calea, Adevărul şi Viaţa, şi ai călătorit împreună cu cei doi ucenici care mergeau la Emaus, Însuţi, Stăpâne, călătoreşte şi cu copilul acesta, binecuvântând călătoria sa. Trimite-i înger păzitor ca oarecând lui Tobie, ca să-i fie povăţuitor şi să-l păzească nevătămat de toată întâmplarea cea rea, pentru ca să se întoarcă cu pace, sănătos trupeşte şi sufleteşte. Tu, Cel ce niciodată nu Te desparţi de robii Tăi, nu Te despărţi nici de copilul acesta (numele). Tu, Care ai zis: Eu sunt cu voi până la sfârşitul veacurilor, fii cu acest copil până la ultima lui suflare. Ajută-l să nu cadă în ispita vrăjmaşului şi să se întoarcă din drumul său simţind ajutorul Tău şi cunoscând harul Tău, ca să laude şi să slăvească Numele Tău cel Sfânt.”

Rugăciune de călătorie cu avionul

„Stăpâne Doamne, Care eşti calea cea adevărată; Cel care ai călătorit împreună cu robul Tău Iosif, călătoreşte, Stăpâne, şi cu robul Tău (se rostește numele). Izbăveşte‑l pe dânsul de tâlhari şi de toată bântuiala vrăjmaşului ucigaş de oameni; păzeşte‑i viaţa nevătămată şi fereşte sufletul lui curat de toată întinăciunea; fă cu spor călătoria lui şi umbletele lui le îndreptează şi arată‑l sănătos şi vesel în cele ce doreşte. Aşa ne rugăm Ţie, Împărate atotputernice, Care nu ţii minte răul, auzi‑mă pe mine smeritul pentru bunătatea Ta şi treci cu vederea toate greşealele robului Tău (N); cu harul Tău îmbogăţeşte‑l, şi‑l arată pe dânsul plin de bunătăţile Tale cele cereşti şi pământeşti. Că a Ta este împărăţia şi puterea şi slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.”

Articole asemanatoare

Back to top button